Ladislav Szücs

Rating a informácie o Ladislav Szücs

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ladislav Szücs 11689 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 332750. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 61.6130% spoločností je horších ako Ladislav Szücs.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ladislav Sz&uuml;cs" href="http://ladislav-szucs-44998732.sk-rating.com/">
   <img src="http://ladislav-szucs-44998732.sk-rating.com/ladislav-szucs-44998732.png" width="150" height="25" alt="Rating Ladislav Sz&uuml;cs" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ladislav Szücs

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia